Disclaimer

OSW doet haar uiterste best om te voorkomen dat de informatie die op de website wordt verstrekt fouten bevat. Deze garantie kunnen we helaas niet geven. Voor eventuele onjuistheden op onze website is OSW niet aansprakelijk. Heeft u foutieve informatie op onze websites gezien, dan stellen wij het op prijs als u ons daarvan op de hoogte stelt.

Dit kan via de volgende contactgegevens:

OSW B.V.
Nijemonde 4
3434 AZ, Nieuwegein

Telefoon: 03 / 80.81.631
E-mail: info@osw.nl

Rechten

Alles wat op de websites van OSW staat mag enkel gebruikt worden voor niet-commerciële doeleinden. Bezoekers en gebruikers van de websites van OSW mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van OSW niks van de websites overnemen, vermenigvuldigen, verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan anderen. OSW, of de rechthebbende, behoudt alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot alles wat op de websites van OSW staat.

Privacystatement

OSW respecteert de privacy van de gebruikers van haar sites; de persoonlijke informatie die door u wordt verschaft wordt dan ook vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database. We zullen uw gegevens niet verkopen, verhandelen of delen met organisaties of individuen die niet met onze dienst te maken hebben.

Informatie die we verzamelen en bewaren

We verzamelen, bewaren en gebruiken enkel de informatie die wij noodzakelijk achten om de best mogelijke diensten te leveren aan de gebruikers van onze website. U kunt altijd de websites van OSW bekijken zonder enige persoonlijke gegevens met ons te delen. Om gebruik te maken van onze diensten vragen wij echter om enkele noodzakelijke gegevens die vervolgens vertrouwelijk worden behandeld.

Doeleinden gegevensverwerking

De verstrekte (persoons)gegevens kunnen door OSW worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Voor de totstandkoming van de overeenkomst, bijvoorbeeld voor het verkopen van uw voer- of vaartuig;
  • Om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere boodschap te sturen;
  • Om haar websites en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;
  • Om te voldoen aan de op OSW van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Uw persoonsgegevens kunnen voor de voornoemde doeleinden worden uitgewisseld met of ter beschikking worden gesteld aan de onderdelen van OSW.

Veelvoorkomende voorbeelden zijn

  • Als u een voer- of vaartuig aanmeldt nemen wij contact met u op om de aanmelding door te nemen zodat wij u een voorstel kunnen doen
  • Als u ons voorstel accepteert delen we uw gegevens met de kopende partij
  • Als u gebruik maakt van onze dienst, kan uw e-mailadres gebruikt worden voor informatie over het verloop van de biedingen, missende informatie van uw voer- of vaartuig, verkoop tips en nieuws. U kunt zich hiervoor afmelden in de e-mails die u van ons ontvangt.

Derdenverstrekking

Uw gegevens worden enkel aan de kopende partij verstrekt wanneer u ons voorstel heeft geaccepteerd. In een dergelijk geval worden uw gegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt (bijvoorbeeld om contact op te nemen om een afspraak in te plannen). Door een voer- of vaartuig te plaatsen op onze website stemt u hier automatisch mee in. Onze partnerbedrijven zijn contractueel gebonden uw gegevens uitsluitend te gebruiken om contact met u op te nemen voor het plannen van een afspraak voor verdere afhandeling.

Daarnaast is het mogelijk dat OSW op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. OSW zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. OSW gebruikt cookies om u te herkennen. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoeken van OSW geen cookies ontvangt.

Op de websites van OSW treft u een aantal links aan naar websites van andere partijen. OSW aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de omgang door die partijen van uw persoonsgegevens. Lees hiervoor het privacystatement van de betreffende website die u bezoekt.

Uw cookie instellingen wijzigen

Vragen, inzage en correctie of verzet

Indien u:

  • Vragen of opmerkingen hebt over ons privacybeleid;
  • Wilt weten welke persoonsgegevens OSW van u verwerkt;
  • Uw persoonsgegevens wilt wijzigen, corrigeren of laten verwijderen;

U kunt een verzoek daartoe richten aan:

OSW V.O.F.
Nijemonde 4
3434 AZ, Nieuwegein

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek zal OSW uw vraag beantwoorden, het gebruik van uw gegevens voor de doeleinden waartegen uw verzet zich richt beëindigen en in geval van een verzoek om verwijdering, wijziging of correctie van gegevens, de betreffende persoonsgegevens verwijderen, verbeteren of aanpassen, tenzij en voor zover de wet OSW verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Wijzigingen

OSW behoudt zich het recht voor haar privacy- en cookiebeleid aan te passen. OSW adviseert u daarom regelmatig op deze pagina te kijken voor eventuele veranderingen die zijn doorgevoerd.

Dit beleid is voor het laatste gewijzigd op 08 mei 2018.